Kệ nhựa

 • Kệ Indo to 4 tầng

  Giá bán: 128.000 VNĐ

 • Kệ Indo mới 3 tầng

  Giá bán: 71.000 VNĐ

 • Kệ Indo mới 2 tầng

  Giá bán: 50.000 VNĐ

 • Kệ Indo to 3 tầng

  Giá bán: 101.000 VNĐ

 • Kệ lồng 3 tầng - 2192

  Giá bán: 295.000 VNĐ

 • Kệ lồng 2 tầng - 2192

  Giá bán: 208.000 VNĐ

 • Kệ 3 tầng

  Giá bán: 139.000 VNĐ

 • Kệ dép đại 4 tầng

  Giá bán: 109.000 VNĐ

 • Kệ 2 tầng

  Giá bán: 72.000 VNĐ

 • Kệ dép đại 3 tầng

  Giá bán: 83.000 VNĐ

 • Kệ cung

  Giá bán: 68.000 VNĐ

 • Kệ cung mầu

  Giá bán: 64.000 VNĐ

 • Kệ indo to 2 tầng

  Giá bán: 68.000 VNĐ

 • Xe đẩy đồ không vách 2607

  Giá bán: 1.167.000 VNĐ

 • Kệ góc 3 tầng

  Giá bán: 38.000 VNĐ

 • Kệ indo nhỏ 2 tầng

  Giá bán: 34.000 VNĐ

 • Kệ indo nhỏ 3 tầng

  Giá bán: 48.000 VNĐ

 • Kệ kinh

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Kệ nắp đơn 2166

  Giá bán: 117.000 VNĐ

 • Kệ dép 3 tầng cong

  Giá bán: 46.000 VNĐ

 • Kệ dép 4 tầng cong

  Giá bán: 57.000 VNĐ

 • Kệ kiểu 3 tầng 2104

  Giá bán: 56.000 VNĐ

 • Kệ kiểu 2 tầng 2104

  Giá bán: 38.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678