Khay

 • khay chống trơn SL- 2614

  Giá bán: 88.000 VNĐ

 • Khay Mỹ tròn- 2619

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Khay Mỹ vuông - 2618

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Khay trà 2567

  Giá bán: 45.000 VNĐ

 • Khay đá 3 KG

  Giá bán: 9.000 VNĐ

 • Khay đá 2 KG

  Giá bán: 6.000 VNĐ

 • Khay bia

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Khay đá 2127

  Giá bán: 6.000 VNĐ

 • Khay tròn

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Khay vuông

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Khay Pháp A4

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Kháp Pháp B5

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Khay Hàn Quốc to 2336

  Giá bán: 9.000 VNĐ

 • Khay Hàn Quốc bé 2335

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • Khay 4T thái

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Khay 3T6 thái

  Giá bán: 9.000 VNĐ

 • Khay đá 18

  Giá bán: 7.000 VNĐ

 • Khay đá ABC - 2106

  Giá bán: 6.000 VNĐ

 • Khay đá 14 viên 2107

  Giá bán: 6.000 VNĐ

 • Khay thủy sản 2113

  Giá bán: 64.000 VNĐ

 • Khay cốc trung - 2195

  Giá bán: 18.000 VNĐ

 • Khay cốc đại - 2196

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Khay 2151

  Giá bán: 20.000 VNĐ

 • Khay tiên

  Giá bán: 7.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678