Ống Đũa

 • Ống Đũa Nắp - 2042 - SL

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Ống Giấy Tăm - SL

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống Đũa Đôi 2 Đáy - 2043 - SL

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống Đũa Bầu - 2053 - SL

  Giá bán: 7.000 VNĐ

 • Ống Đũa Bộ Ba - 2058 - SL

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống Đũa Vuông - SL

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Ống Đũa Tròn - SL

  Giá bán: 9.000 VNĐ

 • Ống Đũa Vuông Gấu - SL

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Ống Đũa 2 Màu - 2526 - SL

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Ống Đũa Đa Năng - 2565 - SL

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Ống Đũa Kẻ - 2531 - SL

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Ống Đũa Nắp - 2533 - SL

  Giá bán: 23.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
0985 580 500