Danh mục sản phẩm

Ống Đũa

 • Ống Đũa Nắp - 2042 - SL

  Giá bán: 22.200 VNĐ

 • Ống Giấy Tăm - SL

  Giá bán: 12.300 VNĐ

 • Ống Đũa Đôi 2 Đáy - 2043 - SL

  Giá bán: 12.400 VNĐ

 • Ống Đũa Bầu - 2053 - SL

  Giá bán: 5.700 VNĐ

 • Ống Đũa Bộ Ba - 2058 - SL

  Giá bán: 11.700 VNĐ

 • Ống Đũa Vuông - SL

  Giá bán: 11.600 VNĐ

 • Ống Đũa Tròn - SL

  Giá bán: 7.700 VNĐ

 • Ống Đũa Kẻ - 2531 - SL

  Giá bán: 10.700 VNĐ

 • Ống Đũa Đa Năng - 2565 - SL

  Giá bán: 30.800 VNĐ

 • Ống Đũa Vuông Gấu - SL

  Giá bán: 11.400 VNĐ

 • Ống Đũa 2 Màu - 2526 - SL

  Giá bán: 10.700 VNĐ

 • Ống Đũa Nắp - 2533 - SL

  Giá bán: 20.500 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft