Ống Đũa

 • Hộp đũa treo tường - 2024

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Ống giấy và tăm - 2002

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống đũa đôi - 2043

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống đũa đôi bầu - 2053

  Giá bán: 7.000 VNĐ

 • Ống đũa ba ngăn - 2085

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Ống đũa vuông

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Ống đũa tròn

  Giá bán: 9.000 VNĐ

 • Ống đũa vuông gấu

  Giá bán: 13.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
01688 139 527