Thùng to

 • Thùng 25 Lít

  Giá bán: 46.000 VNĐ

 • Thùng 50 lít

  Giá bán: 80.000 VNĐ

 • Thùng 60 lít

  Giá bán: 107.000 VNĐ

 • Thùng 80 lít

  Giá bán: 132.000 VNĐ

 • Thùng 120 lít

  Giá bán: 205.000 VNĐ

 • Thùng 160 lít

  Giá bán: 235.000 VNĐ

 • Thùng 180 lít

  Giá bán: 237.000 VNĐ

 • Thùng 220 lít

  Giá bán: 318.000 VNĐ

 • Xe đẩy đồ không vách 2607

  Giá bán: 1.167.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
096 140 2866
0985 580 500