Thùng Rác Công Cộng

 • Thùng Rác 240L - SL

  Giá bán: 950.000 VNĐ

 • Thùng Rác 100L - SL

  Giá bán: 519.800 VNĐ

 • Thùng Rác CN 60L Không Bánh Xe - 2742 - SL

  Giá bán: 231.000 VNĐ

 • Thùng rác 60L có bánh xe - 498-BX - HT

  Giá bán: 384.000 VNĐ

 • Thùng rác 60L không bánh xe - 498 - HT

  Giá bán: 323.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 120L nắp kín - 478 - HT

  Giá bán: 871.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 150L nắp kín - 513 - HT

  Giá bán: 1.052.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 240L nắp hở - 482HO - HT

  Giá bán: 1.517.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 240L nắp kín - 482K - HT

  Giá bán: 1.442.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 90L nắp hở có bánh xe - 503HO-BX - HT

  Giá bán: 575.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 90L nắp hở ko bánh xe - 503HO - HT

  Giá bán: 541.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft