Thìa

 • Thìa cơm

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Thìa thấp - 2242

  Giá bán: 300 VNĐ

 • Thìa cao - 2241

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Thìa thái dầy

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • Thìa Cơm Trơn - 2535 - SL

  Giá bán: 3.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
0388 139 527