Thớt

 • Thớt tròn đại

  Giá bán: 44.000 VNĐ

 • Thớt tròn trung

  Giá bán: 27.000 VNĐ

 • Thớt tròn bé

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Thớt vuông

  Giá bán: 29.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
01688 139 527