Thớt

 • Thớt tròn đại

  Giá bán: 40.000 VNĐ

 • Thớt tròn trung

  Giá bán: 24.000 VNĐ

 • Thớt tròn bé

  Giá bán: 20.000 VNĐ

 • Thớt vuông

  Giá bán: 26.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678