Pallet Công Nghiệp

 • Pallet 05 (1200x1000x145) - SL

  Giá bán: 653.200 VNĐ

 • Pallet 06 (1000x600x100) - SL

  Giá bán: 341.000 VNĐ

 • Pallet 08 (1200x1000x150) - SL

  Giá bán: 458.000 VNĐ

 • Sóng Nắp (Đ.Tiền) - 6533 - VH

  Giá bán: Liên hệ

 • Pallet đơn màu đen - 327-Đ - HT

  Giá bán: 354.000 VNĐ

 • Pallet đơn màu xanh dương - 327-XD - HT

  Giá bán: 416.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 1 mặt - 466 - HT

  Giá bán: 1.297.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 1 mặt 496C - HT

  Giá bán: 1.324.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 1 mặt 496T - HT

  Giá bán: 1.020.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 1 mặt 497C - HT

  Giá bán: 1.418.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 1 mặt có lõi sắt - 466 - HT

  Giá bán: 1.451.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 402 - HT

  Giá bán: 1.459.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 403 - HT

  Giá bán: 1.885.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 480 - HT

  Giá bán: 942.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 481 màu đen - 481-Đ - HT

  Giá bán: 509.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft