Đồ nhựa dùng 1 lần

 • Thìa Cơm - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

 • Thìa Thấp - 2242 - SL

  Giá bán: 300 VNĐ

 • Thìa Cao - 2241 - SL

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Thìa Thái Dầy - SL

  Giá bán: 3.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
0985 580 500