Đồ nhựa dùng 1 lần

 • Thìa cơm

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Thìa thấp - 2242

  Giá bán: 300 VNĐ

 • Thìa cao - 2241

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Thìa thái dầy

  Giá bán: 4.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
0985 580 500