Đồ nhựa dùng 1 lần

 • Thìa Cơm - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

 • Thìa Thấp - 2242 - SL

  Giá bán: 300 VNĐ

 • Thìa Cao - 2241 - SL

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Thìa Thái Dầy - SL

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 500 - 2561 - SL

  Giá bán: 31.000 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 750 - 2562 - SL

  Giá bán: 33.000 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 1000 - 2563 - SL

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Thìa Cơm Trơn - 2535 - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

 • Thìa 49 - 2749 - SL

  Giá bán: 1.900 VNĐ

 • Thìa 50 - 2750 - SL

  Giá bán: 2.500 VNĐ

 • Thìa 51 - 2751 - SL

  Giá bán: 2.500 VNĐ

 • Thìa 52 - 2752 - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
0985 580 500