Bật rác

 • Thùng rác lật 60 lít

  Giá bán: 168.000 VNĐ

 • Thùng rác lật 28 lít

  Giá bán: 76.000 VNĐ

 • Thùng rác lật 16 lít

  Giá bán: 49.000 VNĐ

 • Thùng rác lật 9 lít

  Giá bán: 36.000 VNĐ

 • Thùng rác lật 5 lít

  Giá bán: 21.000 VNĐ

 • Thùng rác lật 28 lít - 2076

  Giá bán: 79.000 VNĐ

 • Thùng rác thái 16L - 2077

  Giá bán: 51.000 VNĐ

 • Thùng rác thái 9L - 2078

  Giá bán: 36.000 VNĐ

 • Thùng rác thái 5L - 2079

  Giá bán: 23.000 VNĐ

 • Bật đức vuông đại

  Giá bán: 76.000 VNĐ

 • Bật đức tròn trung

  Giá bán: 56.000 VNĐ

 • Bật rác đại mới

  Giá bán: 86.000 VNĐ

 • Bật trung mới

  Giá bán: 57.000 VNĐ

 • Bật rác nhí

  Giá bán: 34.000 VNĐ

 • Thùng rác 100L có bánh xe

  Giá bán: 557.000 VNĐ

 • Bật xoài đại - 2395

  Giá bán: 84.000 VNĐ

 • Bật Xoài trung - 2394

  Giá bán: 65.000 VNĐ

 • Bật xoài đại hoa 2395

  Giá bán: 89.000 VNĐ

 • Bật rác bé 2260

  Giá bán: 27.000 VNĐ

 • Bật đức tròn đại 2306

  Giá bán: 76.000 VNĐ

 • Bật gấu nhí

  Giá bán: 43.000 VNĐ

 • Bật gấu trung

  Giá bán: 62.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678