Xẻng

 • Xẻng Cán Đại - 2261 - SL

  Giá bán: 21.500 VNĐ

 • Xẻng Cán - 2081 - SL

  Giá bán: 20.600 VNĐ

 • Xẻng Lá To - 2265 - SL

  Giá bán: 17.900 VNĐ

 • Xẻng Lá Trung - 2264 - SL

  Giá bán: 12.700 VNĐ

 • Xẻng Lỗ - SL

  Giá bán: 11.500 VNĐ

 • Xẻng Đức - 2259 - SL

  Giá bán: 13.100 VNĐ

 • Xẻng Tròn - SL

  Giá bán: 10.800 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft