Xẻng

 • Xẻng cán đại 2261

  Giá bán: 19.000 VNĐ

 • Xẻng cán 2081

  Giá bán: 18.000 VNĐ

 • Xẻng lá to 2265

  Giá bán: 16.000 VNĐ

 • Xẻng lá trung 2264

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Xẻng lỗ

  Giá bán: 10.000 VNĐ

 • Xẻng đức 2259

  Giá bán: 12.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678