Thùng Nhựa CN (Sóng)

1 2 3 Next
 • Sóng 3 Tầng - 2894 - SL

  Giá bán: 78.600 VNĐ

 • Thùng gạo 60L có nắp - 348 - HT

  Giá bán: 151.300 VNĐ

 • Pallet liền khối 09 (PL09 - LK) - BT

  Giá bán: 766.000 VNĐ

 • Pallet liền khối 08 (PL08 - LK) - BT

  Giá bán: 766.000 VNĐ

 • Pallet lót sàn 04 (PL04 - LS) - BT

  Giá bán: 348.000 VNĐ

 • Khay nhựa A6 - BT

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Khay nhựa A5 - BT

  Giá bán: 17.000 VNĐ

 • Khay nhựa A4 - BT

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Khay nhựa A3 - BT

  Giá bán: 55.000 VNĐ

 • Sóng Thùng nhựa đặc B1 - BT

  Giá bán: 120.600 VNĐ

 • Sóng Thùng nhựa đặc A2 - BT

  Giá bán: 130.400 VNĐ

 • Sóng hở có quai (HS011 - SH) - BT

  Giá bán: 158.000 VNĐ

 • Sóng hở có 5 bánh xe ( HS0199) - BT

  Giá bán: 285.000 VNĐ

 • Sóng 8 hở - (HS005 - SH) - BT

  Giá bán: 142.200 VNĐ

 • Sóng 8 bít (HS026 - SB) - BT

  Giá bán: 200.000 VNĐ

 • Sóng 6 hở - (HS004 - SHA) - BT

  Giá bán: 131.700 VNĐ

 • Sóng 6 bít nan thưa (HS019 - SBA) - BT

  Giá bán: 164.000 VNĐ

 • Sóng 2 bít (HS025 - SB) - BT

  Giá bán: 83.500 VNĐ

 • Sóng 2 hở - (HS010 - SH) - BT

  Giá bán: Liên hệ

 • Sóng 3 bít (HS007 - SB) - BT

  Giá bán: 99.000 VNĐ

 • Sóng 3 hở - (HS008 - SH) - BT

  Giá bán: 77.000 VNĐ

 • Sóng 4 bít cao (HS017 - SB) - BT

  Giá bán: 142.000 VNĐ

 • Sóng 4 bít thấp (HS003 - SB) - BT

  Giá bán: 124.000 VNĐ

 • Sóng 4 bít vuông cao (KPT02) - BT

  Giá bán: 121.000 VNĐ

1 2 3 Next

Thiết kế web: hurasoft