Phích

 • Thùng giữ nhiệt 12

  Giá bán: 138.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 20

  Giá bán: 221.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 30

  Giá bán: 311.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 25

  Giá bán: 261.000 VNĐ

 • Phích 10 lít

  Giá bán: 89.000 VNĐ

 • Phích 15 lít

  Giá bán: 100.000 VNĐ

 • Phích đá 7 lít

  Giá bán: 63.000 VNĐ

 • Phích 7 lít bầu

  Giá bán: 66.000 VNĐ

 • Phích 5 lít

  Giá bán: 45.000 VNĐ

 • Phích 5 lít bầu

  Giá bán: 44.000 VNĐ

 • Phích 2 lít Indo

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Phích 8 lít

  Giá bán: 75.000 VNĐ

 • Phích đá 22L

  Giá bán: 171.000 VNĐ

 • phích đá 28L

  Giá bán: 208.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
01688 139 527