Phích

 • Thùng giữ nhiệt 12

  Giá bán: 149.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 20

  Giá bán: 235.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 30

  Giá bán: 339.000 VNĐ

 • Thùng giữ nhiệt 25

  Giá bán: 295.000 VNĐ

 • Phích 10 lít

  Giá bán: 77.000 VNĐ

 • Phích 15 lít

  Giá bán: 86.000 VNĐ

 • Phích đá 7 lít

  Giá bán: 54.000 VNĐ

 • Phích 7 lít bầu

  Giá bán: 56.000 VNĐ

 • Phích 5 lít

  Giá bán: 41.000 VNĐ

 • Phích 5 lít bầu

  Giá bán: 39.000 VNĐ

 • Phích 2 lít Indo

  Giá bán: 31.000 VNĐ

 • Phích 8 lít

  Giá bán: 65.000 VNĐ

 • phích đá 28L

  Giá bán: 178.000 VNĐ

 • Phích đá 22L

  Giá bán: 147.000 VNĐ

Thiết kế web: hurasoft

Đặt hàng online X
(024) 6270 5678