Ektra Trắng

1 2 3 Next
 • CTL6427-8 Nắp Tô Vuông 8 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 28.800 VNĐ

 • CTP6417-5.75 Dĩa Lót Ly Cappuccino 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 25.200 VNĐ

 • CTC6418-3.75 Ly Quai Machiato 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 45.500 VNĐ

 • CTD6419-2.5 Dĩa Chấm 3 Ngăn Vuông (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 20.900 VNĐ

 • CTT6420-6.5 Dĩa Chấm 3 Ngăn Oval 6.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 26.100 VNĐ

 • CTT6421-10 Dĩa Chấm 3 Ngăn Oval 10 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 64.000 VNĐ

 • CTP6422-10.5 Dĩa Oval 10.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 74.200 VNĐ

 • CTP6423-12 Dĩa Oval 12 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 104.800 VNĐ

 • CTP6424-12.2 Dĩa Oval 12.2 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 100.000 VNĐ

 • CTP6425-12 Dĩa Pasta Nông 12 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 118.200 VNĐ

 • CTL6431-5 Nắp Tô Vuông 5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 21.100 VNĐ

 • CTCP6417-5.75 Ly Quai Cà Phê Cappuccino 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 35.900 VNĐ

 • CTP6416-4.5 Dĩa Lót Ly Espresso 3 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 16.900 VNĐ

 • CTCP6416-4.5 Ly Quai Cà Phê Espresso 3 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 25.600 VNĐ

 • CTL6429-3.5 Nắp Tô Vuông 3.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 10.500 VNĐ

 • CTB6431-5 Tô Vuông 5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 40.800 VNĐ

 • CTB6430-4 Tô Vuông 4 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 25.100 VNĐ

 • CTL6430-4 Nắp Tô Vuông 4 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 13.300 VNĐ

 • CTT6406-11.75 Khay 11.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 115.700 VNĐ

 • CTT6407-13 Khay 13 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 102.300 VNĐ

 • CTT6408-14 Khay 14 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 102.200 VNĐ

 • CTT6413-21 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 152.200 VNĐ

 • CTSP6414 Thìa Oval (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 8.000 VNĐ

 • CTSP6415 Thìa Vuông (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 8.000 VNĐ

1 2 3 Next

Thiết kế web: hurasoft